Delegatura

Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych jest kierowany przez ministra generalnego, który jest wybierany na sześcioletnią kadencję, przez braci prowincjałów i delegatów z każdej prowincji Zakonu na świecie. Ministrem generalnym jest obecnie o. Marko Taska, wybrany na kapitule w 2007 roku. Jest on 119 następcą św. Franciszka z Asyżu.

Bratu generałowi w kierowaniu Zakonem pomaga rada (definitorium generalne). W skład definitorium generalnego wchodzi wikariusz Zakonu i sekretarz oraz bracia asystenci generalni odpowiedzialni za regiony świata (cetusy). W Zakonie jest siedem cetusów. Delegatura na Ukrainie należy do Cetusu Europy Wschodniej (CEO). Asystentem CEO jest o. Jacek Ciupiński.

W skład CEO wchodzą: Prowincja świętych Cyrla i Metodego (Czechy), Prowincja św. Elżbiety (Węgry i Transylwania), Prowincja świ. Antoniego z Padwy i bł Jakuba Strepa (Kraków - Polska),  Prowincja NMP Niepokalanej (Warszawa-Polska), Prowincja św. Maksymiliana M. Kolbe (Gdańsk - Polska), Kustodia generalna św. O. N. Franciszka (Rosja), Kustodia prowincjalna Niepokalanego Poczęcia NMP (Słowacja), Delegatura prowincjalna na Białorusi, Delegatura prowincjalna w Bułgarii, Delegatura prowincjalna na Litwie, Delegatura prowincjalna na Ukrainie, Delegatura prowincjalna w Uzbekistanie, Misja w Kazachstanie,

Delegatura prowincjalna na Ukrainie jest częścią Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię z siedzibą w Krakowie.

W skład prowincji wchodzą: 23 klasztory w Polsce, Kustodia Słowacka (4 klasztory), Kustodia Boliwijska (4 klasztory), delegatura Niemiecka (4 klasztory), delegatura Uzbecka (5 klasztorów), misja w Ugandzie (2 klasztory) misja w Peru (3 klasztory), misja w Paragwaju (3 klasztory), 1 klasztor we Włoszech i 2 klasztory w USA. Ministrem prowincjalnym od 2016 r. jest o. Marian Gołąb.

W skład Delegatury wchodzi pięć klasztorów na Ukrainie: we Lwowie, Boryspolu, Bolszowcach, Kremenczuku i w Maćkowcach.

Najstarszą obecnością franciszkanów po przemianach ustrojowych jest Lwów, gdzie pierwszy brat (o. Lucjan Szymański) przyjechał w czerwcu 1991 r. po nim dołączyli inni. W 2000 roku bracia udali się do Boryspola (przełożonym został o. Tomasz Ryba) a w 2001 r. do Halicza (Bołszowce) gdzie wysłany został o. Władysław Lizn. W 2005 r. rozpoczęliśmy pracę w Kremenczuku, gdzie pierwszy dojeżdżał o. Edward Kawa. Najmłodsza nasza obecność to Maćkowce gdzie jesteśmy od 2010 r.

Początkowo klasztor lwowski miał statut misji ale od 2001 r. kiedy były już 3 klasztory został mianowany delegat prowincjała na Ukrainie. Pierwszym delegatem był o. Krzysztof Kozioł, później od 2004 r. o. Grzegorz Cymbała. Obecnie od 2008 r. przełozonym Delegatury jest Delegat o. Edward Kawa.

Comments are closed.