Cmentarz w Bołszowcach

Wolontariat dla Kresów
Od 2015 roku corocznie Fundacja Brat Słońce organizuje wyjazd wolontariuszy do Bołszowiec w celu uprzątnięcia polskich nagrobków na tamtejszym cmentarzu. Kilkunastoosobowa grupa przez kilka dni prowadzi prace porządkowe takie jak koszenie trawy, oczyszczanie nagrobków, usuwanie chwastów, malowanie ogrodzeń. Dzięki takiej corocznej akcji, udaje się ocalić pamięć o Polakach, którzy spoczywają na tym miejscu.

Bołszowce
Bołszowce znajdują się dzisiaj w obwodzie iwano-frankiwskim, w zachodniej części Ukrainy. Pierwsze wzmianki o miejscowości pojawiają się w 1402 roku. Około 1624 roku wzniesiono tam kościół wraz z klasztorem, który dano pod opiekę karmelitom. W ołtarzu umieszczono obraz Matki Boskiej Bołszowieckiej z Dzieciątkiem. Klasztor i kościół po trudnej historii I i II wojny światowej ostatecznie w roku 2002 został nadany Zakonowi Franciszkanów, którzy rozpoczęli jego odbudowę. Dzisiaj, w odbudowanym już Sanktuarium Matki Bożej w Bołszowcach, franciszkanie prowadzą Centrum Pokoju i Pojednania, organizują również Franciszkańskie Spotkania Młodych.

Cmentarz W Bołszowcach
Cmentarz w Bołszowcach mieści się ok. 1 km od wzgórza klasztornego. Historia jego powstania nie jest znana. Prawdopodobnie na skutek zakazu przykościelnych pochówków dekretem Józefa II z 1784 roku zakładano cmentarze poza granicami osad. Początkowo nie rozróżniano miejsca pochówku ze względu na narodowość, co widać w ułożeniu nagrobków, które często sąsiadują ze sobą naprzemiennie (groby polskie, ukraińskie, żydowskie). W wyniku kwerendy przeprowadzonej na cmentarzu wyodrębniono natomiast jego polską część, na której w przeważającej większości znajdują się groby Polaków. Polska część ma orientacyjne wymiary 86x142 metry i skatalogowano na niej 37 nagrobków polskich. Kolejnych 20 jest bezimiennych. Od 2015 roku rokrocznie wolontariusze z Polski wraz z Fundacją Brat Słońce przyjeżdżają na cmentarz w Bołszowcach przeprowadzić prace porządkowe na tej części cmentarza.

Powstańcy
Centralnym punktem cmentarza jest pomnik Ezechiela Bezewicza – pułkownika Jazdy Wołyńskiej, uczestnika powstania listopadowego. Udział w nim przyniósł mu wielki szacunek wśród miejscowej ludności za heroiczną walkę o niepodległość Ojczyzny. Na cmentarzu w Bołszowcach znajdziemy także nagrobek uczestnika powstania styczniowego.

 

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
NARODOWEGO INSTYTUTU POLSKIEGO DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO ZA GRANICĄ "POLONIKA"