Kategoria: Archiwum: Franciszkanie

Św. Antoni z Padwy (1195-1231)

Urodził się w Lizbonie w 1195 r. Pomiędzy 15, a 20 rokiem życia wstąpił do Kanoników Regularnych Św. Augustyna. Tam był dwa lata, po czym przeniósł się do klasztoru w Coimbrze. Tam zdobył gruntowne wykształcenie teologiczne i w roku 1219 otrzymał święcenia kapłańskie. W rok potem Ferdynand był świadkiem pogrzebu pięciu franciszkanów zamordowanych przez mahometan w...
Далі/Więcej

Św. Franciszek z Asyżu

Franciszek urodził się w bogatej rodzinie kupieckiej. Rodzice chociaż wprowadzili syna w zawód kupiecki, pragnęli, aby osiągnął on stan szlachecki, którego im pochodzenie nie dawało. Nie przeszkadzali więc synowi w jego marzeniach o ostrogach rycerskich i szlacheckim stanie. Nie szczędzili także pieniędzy, kiedy Franciszek, naśladując wielkich panów i rycerzy, wydawał wystawne i kosztowne uczty dla...
Далі/Więcej

Delegatura

Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych jest kierowany przez ministra generalnego, który jest wybierany na sześcioletnią kadencję, przez braci prowincjałów i delegatów z każdej prowincji Zakonu na świecie. Ministrem generalnym jest obecnie o. Marko Taska, wybrany na kapitule w 2007 roku. Jest on 119 następcą św. Franciszka z Asyżu. Bratu generałowi w kierowaniu Zakonem pomaga rada (definitorium generalne)....
Далі/Więcej

Historia Zakonu

Zakon Braci Mniejszych został założony przez św. Franciszka z Asyżu w XIII wieku. Św. Franciszek, po swoim nawróceniu i wyrzeczeniu się własności przed biskupem Gwidonem, około roku 1206, początkowo prowadził życie pustelnika ale wkrótce urzeczeni przykładem jego życia przyłączyli się do niego naśladowcy. Jak napisał później w testamencie „Pan dał mi braci”. Gdy braci było dwunastu, Franciszek napisał...
Далі/Więcej