Monografia „Bołszowce zapomniani – odnalezieni”

Zapraszamy do zapoznania się z monografią na temat cmentarza w Bołszowcach, przygotowaną przez Fundację Brat Słońce w ramach projektu Wolontariat dla Kresów.

Od 2015 roku, w lipcu każdego roku wolontariusze Fundacji przybywają do Bołszowiec aby porządkować polski cmentarz. Łącznie podczas prac na cmentarzu w Bołszowcach wolontariusze odnaleźli 57 polskich nagrobków. Poszukując informacji na temat Bołszowiec, a przede wszystkim osób, których nagrobki wolontariusze Fundacji odnaleźli na cmentarzu, przeprowadzono kwerendę archiwaliów na temat Bołszowiec w czterech archiwach: w Archiwum i Bibliotece Starodruków OO. Karmelitów na Piasku w Krakowie; w Archiwum klasztornym w Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Bołszowcach; w Archiwum Państwowym w Iwano – Frankiwsku oraz w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Zebrane informacje, a także głęboka analiza materiału historycznego na temat okolic Bołszowiec pozwoliły przygotować monografię „Bołszowce zapomniani – odnalezieni”. Pełny tekst monografii jest udostępniany zainteresowanym przez Internet pod linkiem:  https://bratslonce.pl/wolontariat-dla-kresow-3/. Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”. Zachęcamy do lektury.

 

Czytaj więcej

Comments are closed.